X
تبلیغات
ایلام

ایلام

ایلام

ایلام ما سالهاست که چگونه شکل گرفتن معنانی اش برای ما نامعلوم بوده است.هر چند کسانی بودند که نظرات خود را در مورد معنی اسم ایلام داده اند اما در اخر به این نتیجه که صحت تفسیر شان اشتباه بوده است رسید اند.اما با تحقیقات و مطالعات فراوانی که با همیاری بزرگان و اسناد خطی و شجره هایی که مورد تحقیق انجام قرار داده اند.به نکته بسیار مهمی در معنی اسم ایلام که گذشتگان این سرزمین بکار میبردند دست یافتیم که شما ایلام دوستان میتوانید با هدایت شدن به وبلاگ (هلیلان بیلانگاه پدری)از این رو بیشتر بدانید و ایلام مان را انگونه ببینید که به واقع بوده است


برچسب‌ها: ایلام,
+ نوشته شده در ۸/۳/۱۳۹۱ساعت ۱۶:۱۰ توسط بام اسمان دسته : نظر(0)

سیمره

رود سیمره یکی از قدیمی ترین رودهای بزرگی بوده و هست که در منطقه های مختلف سرزمین مان در حال جریان است و در طول تاریخ بسیاری از این مناطق به مانند ایلام و هلیلان زمین تاثیر بسیاری از این رود گرفته اند.رود سیمره بخاطر نقش بسیار مهم و سازنده اش در روند پیشبرنده چرخه زندگانی مردمان و تمدن هایی که بر موجودیت رود سیمره شکل گرفته اند.واقعه های تا به این دوران به خود دیده که ما از ان بی خبریم.رود سیمره رازهایی بسیار در پیچ و خم مسیر روندش تا به گذر از میان تمدن های که سیمره را نمادی از هستی می دانستند در خود به یادگار دارد و اینک در وبلاگ (هلیلان بیلانگاه پدری) به این رازها و واقعیت هایی که در مورد سیمره هستند از نیاکانمان به ما ارث.....و چهره واقعی عظمت رود سیمره از تمدن های دور تا به امروزه مان را درک کنیم......

+ نوشته شده در ۷/۳/۱۳۹۱ساعت ۲۲:۴۵ توسط بام اسمان دسته : رود سیمره نظر(0)