X
تبلیغات
سیمره

ایلام

سیمره

رود سیمره یکی از قدیمی ترین رودهای بزرگی بوده و هست که در منطقه های مختلف سرزمین مان در حال جریان است و در طول تاریخ بسیاری از این مناطق به مانند ایلام و هلیلان زمین تاثیر بسیاری از این رود گرفته اند.رود سیمره بخاطر نقش بسیار مهم و سازنده اش در روند پیشبرنده چرخه زندگانی مردمان و تمدن هایی که بر موجودیت رود سیمره شکل گرفته اند.واقعه های تا به این دوران به خود دیده که ما از ان بی خبریم.رود سیمره رازهایی بسیار در پیچ و خم مسیر روندش تا به گذر از میان تمدن های که سیمره را نمادی از هستی می دانستند در خود به یادگار دارد و اینک در وبلاگ (هلیلان بیلانگاه پدری) به این رازها و واقعیت هایی که در مورد سیمره هستند از نیاکانمان به ما ارث.....و چهره واقعی عظمت رود سیمره از تمدن های دور تا به امروزه مان را درک کنیم......

+ نوشته شده در ۷/۳/۱۳۹۱ساعت ۲۲:۴۵ توسط بام اسمان دسته : رود سیمره نظر(0)